Όροι χρήσης & Δήλωση απορρήτου

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.ionideco.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι.Κ.Ε. και με το διακριτικό τίτλο «IONI DECO» , που εδρεύει στη Λευκάδα, 1ο χλμ. Λευκάδας-Νυδριού τ.κ.31100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801219206 και Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@ionideco.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας- εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2645023329 και 6947707623 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Ionideco.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ionideco.gr. 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” ) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους , χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.  Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας, καθώς  και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως για καμία μορφής ζημία, από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, σχετικά με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου σε προϊόντα, υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL3). Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και προσωπική χρήση του Ιστότοπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του που δεν επιτρέπεται ρητά στο παρόν και τερματίζει αμέσως την άδεια που παρέχεται εδώ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται:

 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή, πώληση ή εκμετάλλευση με άλλο τρόπο της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε εικόνας, καταχώρισης προϊόντος, περιγραφής προϊόντος, τιμής, διάταξης σελίδας, σχεδιασμού σελίδας, εμπορικών ενδυμάτων, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου περιεχομένου (“Περιεχόμενο ιστότοπου”) για οποιονδήποτε σκοπό , εκτός αν αναφέρεται ρητά
 • Την χρησιμοποίηση ρομπότ, αράχνης ή εργαλείου εξόρυξης ή εξαγωγής δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για παρακολούθηση, εξαγωγή ή αντιγραφή περιεχομένου ιστότοπου (εκτός από τη λειτουργία ή τη χρήση διαδικτυακών «μηχανών αναζήτησης», μετρητών επιτυχίας ή παρόμοιας τεχνολογίας με την οποία η Εταιρεία έχει συμφωνήσει ρητά και γραπτώς)
 • Να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε μετα-ετικέτες, όρους αναζήτησης, βασικούς όρους ή παρόμοια που περιέχουν το όνομα του ιστότοπου ή τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο.
 • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει τον Ιστότοπο ή τις πληροφορίες ή τη χρήση του ιστότοπου από άλλο χρήστη.
 • Τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αποσύνθεση ή αποσυναρμολόγηση οποιασδήποτε τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο. ή
 • Βοηθήσετε ή ενθαρρύνετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Αναγνωρίζετε ότι:

Το υλικό περιεχομένου και άλλα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λογότυπων, γραφικών, εικονιδίων κουμπιών και κεφαλίδων σελίδας) που διατίθενται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Εταρείας και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους.

Εάν μας αποστείλετε σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, για παράδειγμα προτάσεις για βελτιώσεις ή δυνατότητες, η εφαρμογή αυτών των σχολίων ανήκει σε εμάς και ενδέχεται να γίνει μέρος του Ιστότοπου χωρίς αποζημίωση σε εσάς.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα εντός και προς τον Ιστότοπο, εκτός εάν δηλώνουμε ρητώς διαφορετικά.

Επιβεβαιώνετε ότι: Είστε δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτεροι.

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης υπηρεσίας, τερματισμού του δικαιώματός σας για πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου, κατάργηση ή επεξεργασία περιεχομένου ή ακύρωση παραγγελιών κατά την αποκλειστική μας κρίση.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και άλλο υλικό που παρέχετε στον Ιστότοπο ή στη Μαρία Μαρουλίδου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διόρθωση των πληροφοριών που έχετε παράσχει σε αυτόν τον Ιστότοπο, ανάλογα με την περίπτωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς μέσω e-mail. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε μέσω e-mail ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες επικοινωνίες είναι γραπτές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης αυτής και άλλων ιστότοπων της Εταιρείας εφαρμογών για κινητά, όταν καλείτε ή στείλτε μας email μέσω email ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κοινωνικών μέσων. Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τις μητρικές, θυγατρικές ή θυγατρικές μας εταιρείες, επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα τρίτα μέρη. Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε περιλαμβάνουν:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως όνομα, όνομα χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση email ή αριθμός τηλεφώνου).

 • Στοιχεία επικοινωνίας φίλων ή άλλων ατόμων με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσουμε.

 • Λεπτομέρειες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κάρτας πληρωμής, κωδικός ασφαλείας, ημερομηνία λήξης, όνομα κατόχου κάρτας και διεύθυνση χρέωσης) τα οποία εισάγετε στην ψηφιακή πλατφόρμα του Τραπεζικού Ποιστωτικού Ιδρύματος με την Επωνυμία Eurobank EFG.

 • Πληροφορίες αποστολής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης αποστολής και του αριθμού τηλεφώνου).

 • Δημογραφικές πληροφορίες (όπως ηλικία, ημερομηνία γέννησης και φύλο).

 • Πληροφορίες που παρέχετε αλληλεπιδρώντας μαζί μας μέσω κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά περιορίζονται σε φωτογραφίες.

 • Πληροφορίες τοποθεσίας, όπως η γεωγραφική τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο της συσκευής στην οποία εγκαθιστάτε τις εφαρμογές μας για κινητά.

 • Συμπεριφορά αγορών και προτιμήσεις, καθώς και αρχείο των αγορών που πραγματοποιείτε στους ιστότοπούς μας.
 • Άλλες λεπτομέρειες που μπορείτε να μας υποβάλετε ή που μπορεί να περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τρίτα μέρη.

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως ευκολία σε εσάς και ως πρόσθετος τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό από ή διατίθεται από αυτούς τους ιστότοπους ή πόρους. Η συμπερίληψη συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους ή πόρους δεν πρέπει να θεωρείται ως έγκριση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων ή πόρων. Μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις και πολιτικές για τη χρήση οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων ή πόρων. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ή έχει οποιαδήποτε ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ευθύνη που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμα ή μέσω αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπος ή πόρος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε αβλαβείς την Εταιρεία από και ενάντια σε οποιοδήποτε και όλα τα πρόστιμα, ποινές, ευθύνες, απώλειες και άλλες ζημιές οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων), που υπέστη η Εταρεία και τα μέρη της, και θα υπερασπιστείτε την Εταρεία και τα μέρη της εναντίον οποιασδήποτε και όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από

(1) παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

(2) παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων.

(3) απάτη που διαπράττετε, ή εκ προθέσεως παράπτωμα ή βαριά αμέλεια. ή (4) παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας Ελλάδας ή αλλοδαπού δικαίου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους. Η Εταιρεία θα ελέγχει την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης για την οποία μπορεί να ισχύει αυτή η αποζημίωση, και σε κάθε περίπτωση, δεν θα διευθετήσετε οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της και επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τον ενδιαφερόμενο πελάτη  με βάση τα τηρούμενα στοιχεία , περί της διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων.  Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς ή ολικώς σε ακύρωση της παραγγελίας . Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης έναντι των πελατών / χρηστών για βλάβες ή ζημιές  που τυχόν προκύψουν από την ακύρωση , καθυστέρηση εκτέλεσης ή μη των παραγγελιών. 

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών , προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν ανάλογες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων .

Cookies

Το ionideco.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία και βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη, την αναγνώριση συχνών χρηστών και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην ιστοσελίδα. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι απολύτως αναγκαία για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας ionideco.gr.
Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή.

– Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.

– Cookies Διαφήμισης: Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν διαφημίσεις ή προσφορές σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα.

– Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

To ionideco.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της  Ioni Deco. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, , μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ionideco.gr,  αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της εταιρείας  για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

 Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους και προστεθέντες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης /πελάτης που επισκέπτεται  την ιστοσελίδα www.ionideco.gr και μόνο στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει παραγγελία ή εγγραφή ή επικοινωνία με  email μέσω αυτής , είναι πιθανό να του ζητηθεί να δηλώσει προσωπικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται αυστηρά απόρρητα. . Κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (σε περίπτωση πληρωμής μέσω κάρτας), στοιχεία τιμολόγησης καθώς και στοιχεία αποστολής – παράδοσης της παραγγελίας .  Ο χρήστης / πελάτης αποδέχεται και συναινεί την επικείμενη επεξεργασία και διαβίβαση σε άμεσους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ των ανωτέρω προσωπικών του δεδομένων, που δηλώνει στα πλαίσια της συναλλαγής του με την εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, τη διαδικασία εξυπηρέτησης-διεκπεραίωσης της παραγγελίας και επικοινωνίας μαζί σας, σχετικά με: την παράδοση αυτής στο χώρο σας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίησή σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση  και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ) και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας .

Μπορείτε μέσα από το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα μας να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω e-mail. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ionideco.gr , λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων , όπως αναφέρονται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  που συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας του, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Η σελίδα προστατεύεται από πρωτόκολλο σύνδεσης SSL 3.

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων θα εκλαμβάνεται ότι οι γονείς συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας.  Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν εφόσον αυτό απαιτηθεί στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων 2016/679) 

Ορίζεται η θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και πληρώνεται από την Μαρία Σταματίου.

Επικοινωνία για τεχνικά θέματα

Για τυχόν προβλήματα με τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε: info@theplanp.com

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εάν έχετε ζητήσει να τα λάβετε. Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, θα έχετε την ευκαιρία να “εξαιρεθείτε” ή να σταματήσετε να τα λαμβάνετε. Απλώς ακολουθήστε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος του email ή επικοινωνήστε μαζί μας για να καταργήσετε το όνομά σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας.